CE markering staalconstructies

CE markering staalconstructiesCE markering staalconstructies

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle staalconstructiedelen met lastdragende eigenschappen geleverd worden met een CE verklaring. Dit is bepaald in de norm EN 1090 en de Verordening Bouwproducten EU 305/2011. Deze norm heeft ook gevolgen voor de bouten en moeren die in zulke constructies gebruikt worden.

Deze Europese Verordening 305/2011 is sinds 1 juli 2013 van kracht, de overgangsperiode eindigt op 1 juli 2014. Deze verordening schrijft eisen voor ten aanzien van niet-voorgespannen boutverbindingen voor staalconstructies.

CE markering staalconstructies - EN 15048

Om te voldoen aan bovengenoemde eisen is de norm EN 15048 opgesteld.

Lees meer over deze CE markering in de pdf CE markering staalconstructies.

Gepubliceerd op: 19 maart | Terug