Service

Service
Primex beschikt over een eigen technische dienst die bij problemen vrijwel alle bekende merken kan diagnosticeren en repareren. Wij maken aan de hand van onze bevindingen een prijsopgave en gaan, nadat er door u een akkoord is afgegeven, over tot reparatie. Mocht u afzien van reparatie dan bieden wij u een vervangende machine aan en bij aanschaf van deze machine worden er geen onderzoekskosten in rekening gebracht.

Keuring elektrische handgereedschappen
Volgens de ARBO wet is een werkgever verplicht om zijn medewerkers met betrouwbare elektrische handgereedschappen te laten werken. Om aan deze verplichting te voldoen is een jaarlijkse NEN3140 keuring de juiste oplossing. Uw machines worden volgens deze norm gekeurd en bij goed resultaat van een keuringssticker voorzien. De resultaten worden in ons Centix registratiesysteem opgeslagen en na de keuring worden de testrapporten via mail naar u verzonden.

Keuren lasapparatuur
In de ARBO wet zijn de eisen op het gebied van de elektrische veiligheid beschreven in de norm NEN 3140. Naast de NEN 3140 is het echter voor lasapparatuur verplicht om ook het secundaire stroomgedeelte (lasstroom en isolatieweerstand) op diverse essentiële punten te meten. Hiervoor geldt voor zowel Nederland als Europa de NEN-EN-IEC 60974-4.  Uw lasapparatuur wordt volgens deze normen gekeurd en bij goed resultaat van een keuringssticker voorzien. De resultaten worden in ons Centix registratiesysteem opgeslagen en na de keuring worden de testrapporten via mail naar u verzonden.

Valideren lasapparatuur
Vanaf 1 juli 2014 is de nieuwe richtlijn voor staalconstructies, de EN 1090-1 wettelijk verplicht. Onderdeel hiervan is de EN ISO 3834 norm, die zich richt op de lasverbindingen. De kwaliteits- en veiligheidseisen voor het verkrijgen van een CE-keurmerk worden steeds strenger. Voldoet u aan de EN 1090 of wilt u hieraan voldoen en valt u onder de uitvoeringsklasse 2, 3 of 4, dan dient u als bedrijf uw lasapparatuur te laten controleren op elektrische veiligheid en functionaliteit conform de eisen in de NEN EN IEC 60974-4. Een onderdeel van de ISO 3834 is de NEN EN IEC 60974-14: verificatie van uitrusting voor booglassen. Hierin staat dat validatie minimaal één keer per jaar uitgevoerd moet worden, zodat de lasparameters betrouwbaar zijn. Voor deze validatie gebruiken wij een Kemppi Arcvalidator L650 die voor validatie van vrijwel alle merken inzetbaar is.  Uw lasapparatuur wordt gevalideerd en bij goed resultaat van een keuringssticker voorzien. De resultaten worden in ons ArcValidator registratiesysteem opgeslagen en na de keuring worden de testrapporten via mail naar u verzonden.

Keuren draagbaar klimmateriaal (ladders en trappen)
De Keuring NEN 2484 is een visuele inspectie volgens de norm NEN 2484 en/of het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. Uw klimmateriaal wordt volgens deze norm gekeurd en bij goed resultaat van een keuringssticker voorzien. De resultaten worden in ons Centix registratiesysteem opgeslagen en na de keuring worden de testrapporten via mail naar u verzonden.

Keuren rolsteiger onderdelen
De keuring NEN-EN 1004 is een visuele inspectie van de rolsteiger onderdelen die aan de hand van een checklist wordt uitgevoerd en bij goed resultaat van een keuringssticker wordt voorzien.
Let op!! De keuring van de rolsteiger onderdelen zegt niets over de juiste opbouw hiervan. Houd u altijd aan het opbouwschema van de fabrikant!!

Keuren valbeveiliging middelen
De keuring valbeveiliging middelen dient jaarlijks uitgevoerd te worden en omvat een visuele inspectie die aan de hand van een checklist specifiek voor dit middel wordt uitgevoerd en bij goed resultaat van een keuringssticker wordt voorzien.
Let op!! De keuring van valbeveiliging middelen is een moment opname. Controleer altijd uw middelen voorafgaand aan het gebruik er van!!