{{item.Description}}

Nieuw
Sale
Sale
{{item.ItemBrandDescription}}
Stap {{$index + 1}}: {{itemAttribute.Description}} ({{vm.selectedItemOptions[itemAttribute.AttributeID].AttributeValue.Description}})

{{itemAttribute.Description}}

{{ '{0} moet minimaal {1} teken(s) bevatten'.replace('{0}', itemAttribute.Description).replace('{1}', itemAttribute.MinLength) }} {{ '{0} mag maximaal {1} teken(s) bevatten'.replace('{0}', itemAttribute.Description).replace('{1}', itemAttribute.MaxLength) }} {{ '{0} moet een waarde zijn tussen {1} en {2}'.replace('{0}', itemAttribute.Description).replace('{1}', itemAttribute.MinLength ? itemAttribute.MinLength : 0).replace('{2}', itemAttribute.MaxLength) }} {{ '{0} bevat teveel decimalen'.replace('{0}', itemAttribute.Description) }} Optie is verplicht
Het is verplicht om een keuze te maken
Optie is verplicht

[BTW text ]
Alle genoemde prijzen zijn per "Verkoopeenheid" NETTO exclusief BTW (VAT/TVA/MwSt), mits anders vermeld.
Levertijd: Onbekend
Bestelafname per:
{{item.UOMMultipleMandatory && item.UOMMultiple ? item.UOMMultiple : item.UOM}} {{item.UOMType.Description}}
Besteleenheden:
{{item.UOMType.Description}}: {{item.ItemClassification.Classification_05}}
{{item.ItemClassification.Classification_04}}: {{item.ItemClassification.Classification_06}}
[Neem contact met ons op]
Heeft u een vraag over dit product? Laat ons contact opnemen!
Neem contact op

Bevat aceton. H222-H229. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk kan openbarsten bij verhitting. H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. P210 verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 niet in open vuur of andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen; indien mogelijk; blijven spoelen. P410+P412 tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50øC/122øF. P501 de inhoud van de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Specificaties

Productcode
{{item.ItemCode}}
EAN code
{{item.EANCode}}
BTW percentage
{{item.VATPercentage}}%
UNSPSC
{{item.UNSPSC}}
Merk
{{item.ItemBrandDescription}}
Verkoopeenheid
{{item.UOM}} {{item.UOMType.Description}}
SOORT
Anti spat spray

Selecteer een tabblad