Tariefwijziging en invoer energietoeslag

Beste Klant/ Relatie,

 

Zoals u ook in uw eigen bedrijf zult merken, stijgen de kosten voor grondstoffen, energie en vrachtkosten tot ongekende hoogte. Wij hebben tot nu toe deze prijsverhogingen zoveel mogelijk proberen op te vangen in de hoop dat de markt snel weer zou stabiliseren. Aangezien dit niet gebeurt voelen wij ons nu genoodzaakt deze prijsstijging door te berekenen over ons gas, vrachtkosten en de huur van gascilinders.  

 

Zowel de tarieven van aardgas als elektriciteit schieten dagelijks omhoog. Vanwege de intensieve inzet van energie in de productieprocessen van onze leveranciers, heeft dit een enorme impact op de kosten. Dit stelt ons uiteraard voor een enorme uitdaging om u op kosteneffectieve wijze te kunnen blijven leveren. Te meer omdat er eveneens sprake is van een stevige prijsontwikkeling op de markt voor materialen en transport.  

 

Wij zijn ons er van bewust dat u op dit moment waarschijnlijk al te maken heeft met de gevolgen van deze buitengewone situatie, die ons noodzaakt om met ingang van heden onderstaande tariefwijziging en de invoer van een tijdelijke energietoeslag toe te passen:  

Daghuur: + € 0,04 per cilinder

+ € 0,64 per pakket      

Jaarhuur: + € 12,50 per cilinder

Energietoeslag: € 2,75 per cilinder

€ 44,00 per pakket

 

Vanwege de grote mate van onzekerheid, laten de prijsontwikkelingen in de nabije toekomst zich uitermate lastig voorspellen. Dit wordt nauwgezet in de gaten gehouden, en door onze leverancier vertaald in een periodieke review van de Energietoeslag. Dit betekent dat de hoogte van de toeslag periodiek kan wijzigen. Herstelt de elektriciteitsprijs zich structureel naar het gemiddelde prijsniveau van het eerste kwartaal van 2021, dan zal de Energietoeslag geheel vervallen.  

 

Ik begrijp dat dit geen prettige mededeling is, maar ga ervan uit dat u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen over deze aanpassingen? Schroom dan niet om ons telefonisch of per mail te contacteren via de bekende kanalen.  

 

Met vriendelijke groet,

 

Nikki van Velzen  

 

In den Helmstock 8

6161 DL Geleen

Tel: (+31) (0)46-4236635

Gepubliceerd op: 19 oktober | Terug